مشتری گرامی

خواهشمند است پس از وارد نمودن اطلاعات خود در قسمت پایین، با مشخص نمودن میزان رضایت مندی و درجه اهمیت هر یک از شاخص های ارائه شده، معین فرمایید رضایت شما از آیتم نام برده شده تا چه حد بوده و شاخص مذکور برای شما چقدر حائز اهمیت می باشد؟ (جهت این امر از اعداد 1تا 5 استفاده نمایید.)